Accordance är ett företag som erbjuder utbildning, träning och coaching. Vi är ett stort antal medarbetare som alla är skickliga inom olika områden. Tillsammans utgör vi en kraftfull resurs av kunnande, kompetens och förmåga. Våra kunder får en trevlig kombination av lustfyllt lärande, engagemang och professionalism. Ett samarbete med oss innebär snabb och enkel kommunikation.

”Inom kort lanseras vår nya sida, behöver du vår hjälp innan dess kontakta oss på   info@accordance.se , välkommen tillbaka hit